Back to Top

Krok ke Svabodě

 

Svaboda se nedá ničím nahradit.
Most na druhou stranu řeky je postaven.
Každý za sebe a duchem společným NáRoda Československého
Pro Všechny.

 

Na jaké Zemi to žijeme?

Možná to pro Vás bude velmi překvapivé zjištění, ale ani Česká republika ani Slovenská republika není stát, jak ho vnímáme, ale je to Veřejnoprávní korporace.
Zde je důkaz pro ČR … 
Stejné to bylo i s Československem a to stejné je i v drtivé většině ostatních „států“ na Světě.
Ten počátek tohoto podvodu na našem náRodu je třeba hledat v Římské říši, Vatikánu a královských a šlechtických rodech, které se nikdy své moci, vlivu a majetku nivzdali. Oni nám stále vládnou, jen to dělají skrytě a chytře. A my obyčejní člověci – jedni z přeživších Našich NáRodů jsme stále jejich otroci, kteří si díky své nivědomosti své otroctví ani niuvědomují. Otroctví je na nás tak mazaně navléknuté, že oni nám nic nenařizují, ale my jsme se nechali zotročit naší svabodou vůlí.
Znáte to staré římské přísloví: „Dejte lidem chléb a hry?“

 

 

Naši skrytí údajní vládcové – otrokáři nám vymysleli spoustu her … na úspěšného člověka, TV, sociální sítě, internet, fotbal, hokej, sportovní hry, privatizace, války atd… A my tyto hry hrajeme a nevšímáme si, kolik času nám zabírají, jak nás unavují, že si ani nemáme čas našeho otroctví všimnout. Neustále se někam honíme, spěcháme, pracujeme, abychom vydělali peníze, mohli jsme si za ně koupit nesmysly, které ani nepotřebujeme a štěstí a radost nám nepřinášejí a nimáme sílu ani čas se zastavit, zklidnit a věnovat se sami sobě, svému vyššímu vědomí …
Naši otrokáři přišli již dávno na to, že udržovat armádu otroků násilím v otroctví je velmi finančně a organizačně náročné, je třeba otroky šatit, živit, neustále hlídat, ubytovat, nakupovat nové a nové. Vymysleli to tedy tak, že nám svým otrokům dali pocit svobody a těm, co chtějí pracovat dali jen ½ toho, co by je stálo otroka držet násilím. Většinu vydělaných peněz navíc my otroci utratíme v jejich obchodech s potravinami, ošacením, v chrámech her … fotbal, hokej, TV, internet, za dopravní prostředky, atd…, takže na naší takzvané svobodě ještě královsky bohatnou, zatímco my jsme stále chudší. My otroci máme pocit svobody, ale jen v kulisách, které nám oni tak šikovně vymysleli, že si své okovy otroků ani niuvědomujeme a nevšímáme si, jak nám vytrvale a pod heslem, že je to pro naše dobro a bezpečí neustále ukrajují z našich práv a svobod jako když se pomalu vaří žába v hrnci nebo krájí salám po jednotlivých kolečkách.
No a když k tomu přidají ještě spostu jedů v jídle, přírodě, ovzduší, radiové vlny mobilních sítí, wifi, masivní očkování, chemické léky, místo přírodních, atd… aby nám zkrátili život a přivodili civilizační nemoci jako například rakovina, vysoký krevní tlak, cukrovka, mrtvice, … které jsme dříve neznali a v plné síle jsme se jako Slaviané dožívali minimálně 144 liet, tak tím zařídí to, že ikdyž se přes všechny jejich snahy, aby se tak nestalo, začne kolem padesátého roku věku čelavěka, díky síle DNA v čelavěku probouzet vyšší vědomí, je už jeho tělo i duch tak unavené a zhuntované životem ve stresu, shonu a běsu, že zpravidla rychle přicházejí civilizační nemoci a bolesti, které opět odvedou pozornost čelavěka od podstaty. No a než u většiny čelavěků nastane probuzení a příjde vyšší vědomí a moudrost, dostaví se dříve stařecká demence a senilita.
My čelavěci – Slaviané jsme žili jako opravdu svabodní v Dieržavách podle Vesmírných Konů. Zákony, které nyní jako občané = otroci máme jsou tedy Za – Kony, tedy mimo tyto Kony. Vědomí dá pevný Ustoj.

 

 

Ustoj-U, K
Kon-Kánon-
. Nizrušitelné Pravidlo Ústava prijaté za základ v tradicích a obyčejích Predkami ktoré předpokládá určité normy chování se a proces komunikace s členmi Rodou aj cizincemi. Také ustanovujíce v Rodčinách a Armádě Poriadok a Disciplínu s cílem uchovania Harmónie v Rodě. Je to Kopné Právo, Zápovedie Predkov, Kony Rita, tj. Kánony zachování Obrazu Viedomí a Krvi.

 

 

Občan = otrok režimu politických stran a hnutí
všude na Světě

 

Hej! – je to tak. To naše skryté otroctví je ukryto a dobře schováno v pojmu „Občan“ !
Pokud nahlédneme do tzv. Blackova právnického slovníku , ve kterém jsou vysvětleny významy používaných právních pojmů, a podíváme se, jak je definován pojem „Občan„, můžeme si zde přečíst následující definici:

 

Občané“ nebo-li anglicky Občan Občan/Citizen „Citizens, jsou členy politické společnosti, kteří se ve společenské smlouvě podřídili vedení ustavené vlády z důvodu rozvoje obecného blaha a ochrany svých individuálních a současně i kolektivních práv …

 

Čelověk

Stín z Čelověka

právní fikce čelověka
= fyzická osoba/občan

 

Na obrázku výše je to hezky vidět. Zatímco čelavěk může bez svého stínu – právní fikce čelavěka = fyzické osoby/občana žít naprosto bez problémů, pak jeho stín … právní fikce čelavěka fyzická osoba=občan nemůže bez čelavěka a jeho svobodného rozhodnutí tuto fikci na sobě strpět, existovat a zaniká !

 

V žádné právní normě veřejnoprávní Korporace ČR/SR není uložena čelavěku povinnost být občanem.
Co není zákonem vyloženě nařízeno nebo zakázáno je možné a povoleno.
Pokud nemá čelavěk povinnost být občanem, má svobodnou vůli se své právní fikce – stínu kdykoliv zbavit a tím fyzická osoba/občan zaniká.

 

Připravit se a Uvědomit si …

V rámci přípravy si nejprve vyřešte svůj život občana, aby Vám ztrátou Občanského průkazu nevznikla žádná újma. Zejména pokud jste v invalidním důchodu Vy, nebo Vaši blízcí, pokud jste před rozvodem nebo v jiné situaci, kde může z úřadů vzniknout tlak na to, abyste jim ukázali občanský průkaz, dořešte si nejprve tuto životní situaci. Samozřejmě všechny životní situace by měly být řešitelné bez občanského průkazu, pouze s platným Cestovním pasem, který byste si v rámci přípravy – tedy jakéhosi předkola – měli nechat vystavit. Cestovní pas je jen cestovní doklad a jeho používáním Vám nevzniká žádný závazek/smlouva/úpis být občanem. Slouží jako průkaz totožnosti a jak banky, pošta, úřady i Policie ČR/SR jej musí přijmout. Nenechte se odbýt, že to nejde. Chce to jen Váš pevný ustoj. Na cestovní pas musí pošta i banka vydat peníze, důchody, provést jakýkoliv úkon, na který máte nárok. Pokud již žijete úplně mimo systém, tj. nemáte bankovní účet, nemáte zaměstnavatele, nepodnikáte, neplatíte tedy žádné daně, nevlastníte žádnou movitou ani nemovitou věc, která by byla zapsaná v nějakém Korporátním registru „auto, dům, byt, pozemek,…“, máte vyřešený zdroj obživy mimo systém, a nemáte v plánu cestovat mimo Českou a Slovenskou republiku, pak se můžete vzdát i ostatních dokladů … Cestovní pas, řidičský průkaz, atd…
Výše popsané není definitivní řešení – je to jen na přechodnou dobu, než Vědomí NáRoda pochopí a vstoupí do Svabodného Světa bez politických stran a hnutí.

Každý z nás Koná za NáRod svůj. Jedinec má velké schopnosti – Hlas NáRoda Československého je schopný navždy změnit směr všech člověků. Výpověď občanské společnosti může dát každý – ta obrovská síla je v NáRodu a člověcích. Máme šanci Jít Domů – Hromadně se vyslovíme v jejich volbách – Končíme s vámi – je Kaniec.

 

Krok první – Všenárodní hlasování v ČR a SR
hlas NáRoda ve volební místnosti

 

Dva pracovní dny před volbami pošlete doporučeně poštou v obálce s červeným pruhem Vaše červenou propiskou ručně psané Oznámení o ztrátě občanského průkazu a Vaši svabodnou vůli o výstupu z korporace na všechny tři níže uvedené instituce:

 

1. Policii ČR,

2. ministerstvo vnitra ČR,

3. Váš místě příslušný Obecní/městský úřad nebo Magistrát.

 

Ze zákona má občan povinnost ztrátu korporátního průkazu oznámit.

 

 

Listina
Oznámení o ztrátě korporátního průkazu
Výstup z korporace na Ministerstvo vnitra

 

Protože je letošní rok v ČR rokem „EuroHujerských“ voleb a v SR navíc i „Hujersko-Prezidentských“, lze s nimi ukončit smlouvu manifestačně a s grácií. Jdeme společně k volbám – volební komisi se prokážeme Cestovním pasem – a jelikož je korporátní průkaz i hlasovací lístek a do urny nám spadne část korporátního průkazu s fotkou – a druhá část průkazu s číslem je stvrzenka pro vstup do Federálního shromáždění i pro uchování památky pro Vaše potomky na důkaz našeho zotročení.

 

 

Takto lze projevit Vaši nespokojenost s režimem politických stran a hnutí.

 

Toto je hromadné – Společné Konání – Hlas Národa

 

Oni – režim politických stran a hnutí se nezastaví. Digitalizace je v plném proudu …

 

 

Evropská centrální banka a digitální měna … UNIDROIT …
K volbám jdeme jako občané … ⇑⇑⇑ a odcházíme jako Svabodní človieci…

 

Konečně volby něco změní !

 

Vykonáním tohoto činu získáte možnost být vybrán či vybrat Konné člověky,
kteří oživí
Federální Shromáždění Československa
v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb., §3 a §5.

 

Na Webových stránkách Ministerstev vnitra ČR/SR si můžete ověřit, zda již Váš doklad Občanský průkaz, Cestovní pas zneplatnili, tj. zda je platný / neplatný …

 

 

Poznámka:
Vnitrokorporátní hra – korporátní průkaz zvaný občanský průkaz.
Po dloholetých zkušenostech a bádáních v jejich zákonech a jejich směřování nám z tohoto vyšlo toto:
korporátní průkaz udává – občanství-občanské jméno-rod-né číslo
Platnost karty je popsána v  zákoně č. 269/2021 o občanských průkazech, Hlava IV – § 34 – skončení platnosti průkazu 
Pokud se vám stane to, že korporátní kartu ztratíte tak ze zákona je povinnost to ohlásit.
Ohlášení je i vlastnoručně napsaná Listina o ztrátě stvrzená policií nebo poslána správci ČR/SR a to je Ministerstvo vnitra …

 

Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo vnútra SR
Nad Štolou 3
pošt. schránka 21
170 34 Praha 7
Náměstí Hrdinů 1634/3
  P. O. BOX 155
  140 21 Praha 4
Pribinova 2
812 72 Bratislava
Česká republika Slovenská republika

 

Nevypisovat ani nepodepisovat jejich formuláře !

 

Policie ČR má povinnost toto Vaše ohlášení ztráty korporátního průkazu převzít na základě  §37, odst.5, písmeno c) zákona č.269/2021 Sb. O občanských průkazech .
Dále je tato povinnost Policie převzít ohlášení ztráty korporátního průkazu zmiňována i zde na  portálu občana – gov.cz 

Pas je mezinárodní hra – je vydáván korporací jako povolení k pohybu-cestování a po novelizacích zákonů také jako možnost „prokazování totožnosti“.

Před lety tento postup zfilmovala česká popová kapela Chinaski ve svém videoklipu: Stížnost ….

 

 

Abychom měli od Korporace pokoj jednou pro vždy a všichni, je potřeba další krok udělat společně s mnoha čelověky ….

 

 

Druhý Krok – Obnovení Federálního Shromáždění Československa
Federální Shromáždění učiní kroky k ukončení korporátní správy Naší Země.

 

 

Bude to znít asi na první dobrou divně, nikomu z nás se nechce vracet do komunistického Československa, tak říkajíc z deště globalistů pod okap bolševiků. My se ale nebudeme vracet v čase až do „rudé rezervace“ ke komunistům před 17. listopad 1989, ale jen do 1. listopadu 1991, kdy vstoupil v platnost zákon č. 424/1991 Sb. , který je součástí tzv. Koncepce nerozdělitelnosti Československa Alexandra Dubčeka. Do této Koncepce nerozdělitelnosti patří například i :

 

Vyhlásíme volby do Federálního Shromáždění Československa jako přeživší potomci náRoda Československého.
Za Českou republiku jde do Federálního Shromáždění z řad Niobčanů – svabodných čelověků – bez  korporátního průkazu a s napsaným výstupem z korporace ČR 100 Konných čelověků.
Za Slovenskou republiku jde do Federálního Shromáždění z řad Niobčanů – svabodných čelavěků – bez korporátního průkazu a s napsaným výstupem z korporace SR 50 Konných čelověků.
Československý náRod nikdo nezrušil a nezanikl. Je potřeba se k němu jenom přihlásit.
Federální Shromáždění Československa jako zákonodárný orgán nikdo nezrušil. Zní to neuvěřitelně, ale je to tak.

 

 

 

 

 

Velká mapa » » »

 

Těch 150 delegátů do Federálního Shromáždění Československa splňuje následující podmínky:
(i) jsou Niobčani – svabodní čelověci. To znamená, že mají dokončený výstup z Veřejné Korporace Česká/Slovenská republika – viz předchozí body, tj. ztráta a nahlášení ztráty korporátního průkazu a potvrzený výstup z Korporace ČR/SR,
(ii) bez politické příslušnosti k politickým stranám a hnutím,
(iii) jsou vědomí odkazu Předků Našich.

 

 

 

Federální Shromáždění Československa jako Československý úřad NáRodní správy zruší korporátní uspořádání a tento chaos, ke kterému nás vlastizrádný a cizí mocí zkorumpovaný režim politických stran a hnutí – komunity zavedl.

Federální Shromáždění Československa se dohodne na způsobu cesty Domů a správy našeho území jak ukazuje
Dieržava Czechaslavakia
jedna ze zakládajících Dieržav
Svazu Slavjanských Svabodnych Rodou
.
 

 

Mojmír  –   obnovení  FS  Československa

 

 

Využití jejich zá-Konů

Zde uvádíme nejdůležitější zákony ČR/SR a mezinárodní dokumenty, které můžete využít na oporu svého ustoje svabodného člověka při jednáních s nevědomými úředníky/sluhy Veřejné Korporace ČR/SR. Je třeba poctivě napsat, že jsou to zákony vytvořené našimi otrokáři a při jejich využívání budeme vždy tahat za kratší konec. Je to jejich podvodná hra a my ji nihrajeme. Přesto je dobré o nich vědět, abychom měli pevný ustoj. To jediné, co nám ale opravdu pomůže je, když se nebudeme Koproraci ČR/SR a našim otrokářům stavět jako jednotlivci, ale uvědomíme si sílu jako přeživší potomci náRoda Československého.
O tom si ale napíšeme až po následujícím právním okénku:

 

Podle mezinárodně platné  Všeobecné deklarace lidských práv , článek 15 máte jako člověk právo si svoji státní příslušnost zvolit. Pamatujte si, že neznalost zákona neomlouvá! A to platí pro obě strany. Jak pro Vás, tak pro úředníka! Dokument podepsaný na mezinárodní úrovni platí i v ČR … viz jeho ratifikace v OSN A/RES/53/144 v roce 1998, i když se úředníci tváří že ne, že o něm nikdy neslyšeli! Platí i pro ně a musí se jim řídit.
Má dokonce přednost před našimi zákony veřejné korporace ČR, pokud jsou s ním v rozporu. Jediné co musíte Vy udělat je znát perfektně svá práva čelavěka a důsledně si u všech úředníků trvat na jejich dodržování a respektování.
Až budete Všeobecnou deklaraci lidských práv pročítat, tak se pro tzv. vystoupení z Veřejné korporace Česká republika zaměřte zejména na následující její články:

čl.1:

…. Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.

čl.2, odst.1:

…. Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.

čl.4:

.… Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví; všechny formy otroctví a obchodu s otroky jsou zakázány.
A teď seznam čtyřech důležitých zákonů a několika málo paragrafů:
V tomto zákoně jsou důležité dva paragrafy:

a) §3, odst. 2:
…. Nikdo nesmí být nucen k členství ve stranách a hnutích. Ze strany a hnutí může každý svobodně vystoupit.

a §3, odst. 3:
…. Nikdo nesmí být omezován ve svých právech proto, že je členem strany a hnutí, že se účastní jejich činnosti nebo je podporuje anebo že stojí mimo ně.

 

Tento paragraf ukazuje cestu mimo ně.

Lze to krásně vysvětlit na příkladu zaměstnaneckého poměru. Máte zaměstnanecký poměr u prvního zaměstnavatele. Pracujete, ale práce u něj Vás nebaví, málo platí a nutí Vás do přesčasů. Dostanete lepší nabídku od jiného zaměstnavatele. Lépe platí a svých zaměstnanců si více váží. Rozhodnete se tedy nové pracovní nabídky využít. Dáte u prvního zaměstnavatele výpověď a u druhého zaměstnavatele si vyjednáte lepší pracovní podmínky. K 1. v měsíci už k prvnímu zaměstnavateli do práce nepřijdete, proč taky? Už spolu nemáte pracovní smluvní vztah. Začnete pracovat u druhého zaměstnavatele podle nové pracovní smlouvy. No a teď si představte, že by ten první zaměstnavatel nadále po Vás vyžadoval, abyste nosili jeho kartu zaměstnance a dodržovali jeho firemní interní předpisy a směrnice. Přijde Vám to naprosto absurdní?
Samozřejmě Hej! Proč tedy váháte to samé udělat se svým správcem – veřejno-právní korporací Česká republika?
Vždyť je to taky jen politická společnost! V čem je podle Vás ten rozdíl?
Ubezpečujeme Vás, že tam není naprosto žádný rozdíl!
Vlastně Hej! Rozdíl je v tom, že zatím co zaměstnavatele už většina z nás jednou měnila, správcovskou smlouvu zatím z nás vypověděli opravdoví člověci. To je ten rozdíl!

 

b) § 5, odst.1:
…. Strany a hnutí jsou odděleny od státu. Nesmějí vykonávat funkce státních orgánů ani tyto orgány nahrazovat. Nesmějí řídit státní orgány ani ukládat povinnosti osobám, které nejsou jejich členy.

a §5, odst.2:
…. Strany a hnutí nesmějí být ozbrojeny a nesmějí zřizovat ozbrojené složky.

 

Tímto paragrafem se vymezíte vůči úřední moci, protože všechny zákony od 1. listopadu 1991, jsou díky tomuto ustanovení Niplatné od samého počátku!
Všechna rozhodnutí – usnesení – vyhlášky – smlouvy Magistrátů měst i Obecních úřadů vydaných zastupitelstvem složeným ze zástupců politických stran a hnutí jsou rovněž Niplatná!
Odstavec č.2 je o armádě ČR a Policii ČR i Městské a Obecní policii. Pokud je na radnici – v zastupitelstvu obce – města nebo na ministerstvu vnitra či obrany byť jen jeden politik, je povinností každého vojáka a policisty na nejbližší služebně odevzdat svoji služební zbraň i odznak a jít na překážky v práci z důvodu zaměstnavatele nebo rovnou do civilu. Tím mohou naplnit své heslo: pomáhat a chránit.

 

zákon č.424/1991 Sb. – právní výklad

1. díl 2. díl 3. díl 4. díl 5. díl 6. díl 7. díl

 

ústavní zákon č. 327/1991 Sb. ústavní zákon č. 327/1991 Sb. O referendu ….

Zde je dobré znát § 1, odst.2:
… O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem.

 

Vzhledem k nivyhlášení referenda o rozdělení ČSFR bylo lidu upřeno jejich ústavní právo o rozdělení své země hlasovat v referendu. Rozdělení ČSFR na Českou a Slovenskou republiku je protiprávní a od samého počátku protiústavní! Československo tedy právně stále trvá a veřejná korporace Česká republika stojí na podvodu!
A tedy i všechny úřady, doklady, zákony jsou Niplatné.

 

zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ….

 

Zde je dobré znát § 81:
(1) Každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého.
(2) Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy.

A dále i § 580:
(1) Neplatné je právní jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje.
(2) Neplatné je právní jednání, pokud má být podle něho plněno něco nemožného.

 

  zákon č. 269/2021 Sb. – O občanských průkazech ….

 

tady na Vás mohou příliš aktivní úředníci zkoušet, že když nemáte občanský průkaz nebo jste si o něho v zákonné lhůtě včas nepožádali, tak jisto jistě porušujete § 65, odst.2 !
Ale tím se vůbec nenechte znervóznět, protože je to naprostá kravina. V každém zákoně je paragraf, ve kterém se jasně definuje, pro koho ten zákon platí. V naprosto drtivé většině zákonů tam bude, že pro občany nebo fyzické osoby. Ani zákon č. 269/2021 Sb. v tomto není výjimkou. Viz jeho § 3, kde se dokonce taxativně určuje, že platí jen pro Státní občany České republiky.
No a to Vy bez korporátního průkazu přeci být nemůžete ani náhodou. Takže nejenže nejste občan, ale nejste ani státní občan, protože tu žádný stát není. Česká republika je Veřejno-právní korporace, tedy obchodní a politická společnost a ta přece nemůže vydávat svým podřízeným členům – občanům státní občanství, ale pouze občanství korporátní! Vidíte a je to tu zase … nachytávají Nivědomé občany! Nejen člověk, ale dokonce ani občan Veřejno-právní korporace ČR/SR nemá povinnost mít podle zákona č.269/2021 Sb. občanský průkaz, protože nemá státní, ale korporátní občanství.
Pamatujete na ten příběh výše, jak chce bývalý zaměstnavatel diktovat svému bývalému zaměstnanci, co má dělat?
Ještě se něčeho bojíte, že s tímto podvodným režimem vlastizrádců kolaborujete a bojíte se z něho vystoupit?
Uvědomte si, že díky Vaší nerozhodnosti v těchto špatných-korporátních-necitlivě nastavených podmínkách musí žít Vaše dcery-synové-vnoučata!
To opravdu v sobě nemáte kouska svědomí a odpovědnosti, že jim nechcete pomoci aby ten otrokářský režim politických stran a hnutí padl ?

Uvědomění:

právní systém evropsko-kontinentální je stavěn na římských právech už od dob Justiniána-Corpus Juris Civilis-Corpus Juris Civilis 2000-užívá EU. Právní systém je doplněn evropskými nařízeními – je nisrozumitelný a měl by být nahrazen jednodušší a srozumitelnější formou-pro všechny. B.A.R. – British Accredition Registry – zahraniční agenti B.A.R. prosazují komerční kódy na živých člověcích-předstírají, že jsou OSOBY-což je pozemní pirátství – již dávno toto Ni Naše. EU právo=Komunitární právo-právní systém tvořen pro korporace. UCC-obchodní kodex tvořen pro korporace-angloamerické návody.
Právně byly zameteny stopy, právně nazvali režim politických stran a hnutí jako „předpolí státu“ a „partnery“ což nizamítá to, že se na řízení této korporace Česká republika absolutně podílejí. V parlamentu, ve vládě, ve všech organizačních složkách, příspěvkových organizacích, v neziskových organizacích, veřejno-právních společnostech jsou složky volené nebo dodané z politických stran a hnutí takže z politické komunity.

 

Síla NáRoda – Síla Československa – Nirozdělitelný Celek
= takto máme šanci.
Dokazováním tohoto všeho podvodu ztratíte Váš drahocenný čas – právě proto – Jdeme Mimo ně – Jdeme Domů

 

 

Poznámka:
Jaký je rozdíl mezi Kony a zá-Kony?
My lidé již po celé generace žijeme mimo Kony. Co to znamená?

 

 

Život v souladu s Kony Život za-Kony
 

 

Kony nijsou žádné přísné předpisy. Jsou to pravidla, podle kterých žijeme v celém Vesmíru. Životní cesty jsou příliš různorodé na to, aby se lidé museli držet pouze předpisů. Všichni se snažíme o totéž Světlo a všichni se k němu jednou dostaneme. Silnice mohou být různé. Kony nám v naší snaze slouží jako nápovědy, které bychom měli v našem lidském životě používat, chceme-li Světlo dosáhnout. A tak, plníce tyto nápovědy – pokyny, se může naše cesta výrazně usnadnit, zpříjemnit a urychlit.

 

převzato z:   https://slovanskenoviny.cz

Pokud někdo překročí Kon, to znamená, překročí mravní a duchovní pravidla soužití, vychází z pomyslného kruhu ven. Dnes již téměř celá společnost vyšla Za hranice Konu. Vlády si vytvořili vlastní ZáKony. Takové, aby ti, co je tvoří, mohli parazitovat na nivědomých lidech. A učí ty lidi žít mimo Kony. Posunuly mravní normy a duchovnost do takové míry, aby lidé nicítili Svědomí a niřídili se jím. Svět byl zkažen. Každý, kdo žije více než 50 let to ví. Ale mladí lidé nivědí, jaké mravy byly v minulosti a proto tento svět berou jako normu. A takto se postupně generace za generací dostává víc a víc mimo Kon.

 

 

 

Blackův právnický slovník

Vraťme se ale ještě jednou a detailně k Blackově právnickému slovníku. Ptáte se proč ? Protože obsahuje skutečné definice pojmů, které právníci dobře znají, ale my „nevědomí … negramotní“ si tyto pojmy vykládáme a rozumíme jim velmi často naprosto špatně a tím nevědomky stále více zabředáme do role „otroka“ režimu politických stran a hnutí. Abychom toto velmi tragické skore obrátili, najdete zde celý Blackův právnický slovník v elektronické podobě a to jak v anglické verzi 4.vydání z roku 1968, tak 6.vydání přeložené do češtiny z 28. září 1993 :

 

  BLACK’s LAW DICTIONARY, edition 4th (1968) 
A – Accrocher Accrual accounting – Administrative collateral estoppel Administrative crime – Album breve Albus liber – Alienation of affections
Aphasia – Assignment Assize – Bank Banker’s acceptance – Block alcohol count Blood feud – Business agent
Buy and sell agreement – Certification mark Cessa regnare, si non vis judicare – Clerk Clinical legal studies – Communi custodia Communi dividundo – Consent
Consideration – Conventus juridicus Conventus juridicus – Court of Exchequer Court of Exchequer – Curia advisari vult Curia baronis – Decem tales
Declaration – Demurrer ore tenus Demurrer to evidence – Direct damages Directed verdict – Domestic authority Domestic bill – Easement
Easement – Equal Employment Opportunity Commission Equal Time Act – Excess of jurisdiction Exchequer bills – Extreme case Extreme cruelty – Feigned diseases
Feigned issue – Forces Forcheapum – Fundamental error Fundamental fairness doctrine – Gross income tax Gross interest – Hine (hind)
Hinefare – Impractibility Impractibility – In infinitum In inition – Intendente Intendment of law – Ius cogens
J – Jus accrescendi inter mercatores Jus accrescendi praefertur oneribus- Laterale Latifundium – Lex beneficialls rei consimili … Lex brehonia – Living will
Living with husband – Mandate Mandate – Merger Merger – Movable freehold Movables – Ne unques seise que dower
Ne unques son receiver – Nunquam indebitatus Nunquam nimis dicitur quod – Optima statuti interpretatrix … Optimus interpres rerum usus – Partes finis nihil habuerunt Partial – Perpetuating testimony
Perpetuating testimony – Possessory action Possessory action – Prevail Prevailing party – Profit Profit – Purchase money mortgage
Purchase money resulting trust – Reargument Reason – Remedial laws or statutes Remedial laws or statutes – Rider Rider – Secta quae scripto nititur
Secta regalis – Similitudo legalis est cassum … Similitudo legalis est cassum … – Stick up Stifling a prosecution – Surrender by operation of law Surrender by operation of law – Tenterden’s Act
Tenth Amendment – Trading stamps Trading stamps – Tzar, Tzarina U.B. – Uxor sequitur domicilium viri V. – Voyage charter
Voyage charter – World Court Wordly – Zygostates

 

 

Dieržava Czechaslavakia
vyhlášena a ohlášena vnitrokorporátně i mezinárodně

 

Proč zakládat Dieržaví?

Smyslem Dieržaví i samotné Dieržavy Czechaslavakia je, aby se svojí Svabodnou vůlí ke společným myšlenkám Svabodného bytí připojili podobně smýšlející Svabodní člověci Svabodní člověci se scházejí ve svém nejbližším okolí a své Svabodné vůli se scházet a vzájemně si pomáhat říkají Dieržaví.
Dieržaví není žádná organizace ani sdružení. Je to naprosto volné a dobrovolné setkávání člověků , kteří cítí, že si rozumí a mohou si být vzájemně prospěšní. Ta volnost je tak velká, že když se některému Svabodnému člověku něco znelíbí a cítí, že se s pohledy ostatních Svabodných člověků  v Dieržaví rozešel, může ihned a kdykoliv odejít. Nemá naprosto žádné závazky k ostatním. Může se kdykoliv připojit k jiným Svabodným člověkům  z jiného Dieržaví.
Hej!
Svabodní člověci  se v rámci Dieržaví nejen setkávají, ale řeší i společné záležitosti ve prospěch všech, přičemž spolu jednají tak dlouho, dokud není 100% shoda. V rámci Dieržaví si předávají své vědění, směňují spolu své výrobky nebo služby. Na co nestačí sami v rámci svého Dieržaví, mohou se společně obrátit i na sousední Dieržaví.

 

Vědomý posun člověka

 

 

 

6 D Slavjan – Slavien – Svaz Slavjanských Svabodných Rodou – Svaz naplněn

přechod z 7 530 na 6 530 – parazit připsal 1 000 liet navíc

5 D Slovan – Slovien – Svaz Slavjanských Svabodných Rodou

 

 

4 D Člověk-Čeloviek-Čelaviek – přechod skrze zá-Kon v Kon

 

 

3 D Občan=Otrok – nynější stav mysli – život v zá-Konech korporací – vědomí postupně narůstá k posunu z otroctví tedy do 4 D – vše je o stavu mysli

Z občanského skrze člověčí ke Slavjanskému

Z otroka znovuzrod na Čelavieka =

 

 

Sláva Rodu!

 

atila mojmír - Praha, Hradec Králové

atilamojmir@seznam.cz
www.czechaslavakia.cz

Český Krumlov - 0

Jindřichův Hradec - 0

Písek - 1

Živan z Rodou - Písek

zivanzrodou@proton.me
 

Jirka a Lucka - Jižní a západní čechy

pomocnarukadierzavy@volny.cz
 

Jirka a Lucka - Jižní a západní čechy

pomocnarukadierzavy@volny.cz
 

 

Jihlava - 0

Pelhřimov - 0

Třebíč - 1

jan pánek - Třebíč, Ivančice, Náměšť n.Oslavou

indianmotorcycles@email.cz
www.facebook.com/profile.php?id=100087731650889

Brno-město - 1

Hana Zabloudilová - Brno

hhana.zabloudilova@seznam.cz
 

Hana Zabloudilová - Brno

hhana.zabloudilova@seznam.cz

jan pánek - Třebíč, Ivančice, Náměšť n.Oslavou

indianmotorcycles@email.cz
www.facebook.com/profile.php?id=100087731650889
 

Hodonín - 1

L.Goldschmiedová - Hodonín

l.goldschmiedova@seznam.cz
 
Hodonín a okolí - 1
 
jana10658

jana10658@gmail.com
 

Znojmo-Mikulov-Hevlín-Hrušovany - 1

zanetazrodou

Cheb - 0
Karlovy Vary - 0
Sokolov - 0

Hradec Králové - 2

atila mojmír - Praha, Hradec Králové
atilamojmir@seznam.cz
www.czechaslavakia.cz

maruška kulíšková - Benátky nad Jizerou, Hradec Králové
renazrodou@seznam.cz
www.czechaslavakia.cz

Jičín - 0
Náchod - 0
Rychnov nad Kněžnou - 1

Lenja - Lično u Rychnova n.K.
dierzavirychnovsko@seznam.cz
www.dierzavi.cz
Trutnov - 2

R. & J. Benkovičovi - Lánov u Vrchlabí
RenataBenkovicova@seznam.cz
www.dierzavi.cz

Jan Patka - Dvůr Králové nad Labem
PatkaJan@seznam.cz
www.dierzavi.cz

vždycky šíma - Liberec

rasky7777@seznam.cz
 

vždycky šíma - Liberec

rasky7777@seznam.cz
 

vždycky šíma - Liberec

rasky7777@seznam.cz
 

vždycky šíma - Liberec

rasky7777@seznam.cz

Bruntál - 0
Frýdek-Místek - 2

Standa - Frýdek-Místek
standa-dierzavi-frydekmistek@seznam.cz

Deni - Frýdlant n.Ostrav.
dennivasik@seznam.cz

Karviná - 0
Nový Jičín - 0
Opava - 1

Brain - Opava
mryben@gmail.com
www.facebook.com/michael.rybensky

Ostrava-město - 1

Martin Březný -
brezny@centrum.cz

Jeseník - 0
Olomouc - 0
Prostějov - 0
Přerov - 0
Šumperk - 0

Chrudim - 0
Pardubice - 0
Svitavy - 1

Bednářová Růženka - Litomyšl
bednarova.ruza@seznam.cz
www.dierzavi.cz

Ústí nad Orlicí - 0

Domažlice - 0
Klatovy - 0

Plzeň-jih - 1

Petra Levorová - Plzeň
peta.levorova@seznam.cz

Plzeň-město - 1

Petra Levorová - Plzeň
peta.levorova@seznam.cz

Plzeň-sever - 1
Petra Levorová - Plzeň
peta.levorova@seznam.cz

Rokycany - 0
Tachov - 0

p. -

maggiorisek@seznam.cz
 

maruška kulíšková - Benátky nad Jizerou, Hradec Králové

renazrodou@seznam.cz
www.czechaslavakia.cz
 

Chomutov - 0

Kroměříž - 0
Uherské Hradiště - 0
Vsetín - 1

Ben -
ben-dierzavi-valassko@seznam.cz

Zlín - 0

Banská Bystrica - 0
Banská Štiavnica - 0
Brezno - 0
Detva - 0
Krupina - 0
Lučenec - 0
Poltár - 0
Revúca - 0
Rimavská Sobota - 0
Veľký Krtíš - 0
Zvolen - 0
Žarnovica - 0
Žiar nad Hronom - 0

Bratislava I - 1

Majka - Bratislava
dierzaviba@gmail.com

Bratislava II - 1

Majka - Bratislava
dierzaviba@gmail.com

Bratislava III - 1

Majka - Bratislava
dierzaviba@gmail.com

Bratislava IV - 1

Majka - Bratislava
dierzaviba@gmail.com

Bratislava V - 1

Majka - Bratislava
dierzaviba@gmail.com

Malacky - 0
Pezinok - 0
Senec - 0

Gelnica - 0
Košice I - 0
Košice II - 0
Košice III - 0
Košice IV - 0
Košice-okolí - 0
Michalovce - 0
Rožňava - 0
Sobrance - 0
Spišská Nová Ves - 0
Trebišov - 0

Komárno - 0
Levice - 0
Nitra - 0
Nové Zámky - 0
Šaľa - 0
Topoľčany - 0
Zlaté Moravce - 0

Bardejov - 0
Humenné - 0
Kežmarok - 0
Levoča - 0
Medzilaborce - 0
Poprad - 0
Prešov - 0
Sabinov - 0
Snina - 0
Stará Ľubovňa - 0
Stropkov - 0
Svidník - 0
Vranov nad Topľou - 0

Bánovce nad Bebravou - 0
Ilava - 0
Myjava - 0
Nové Mesto nad Váhom - 0
Partizánské - 0
Považská Bystrica - 1

Martina - Považská Bystrica
peggypb@gmail.com

Prievidza - 0
Púchov - 0
Trenčín - 0

Dunajská Streda - 0
Galanta - 0
Hlohovec - 0
Piešťany - 0
Senica - 0
Skalica - 0
Trnava - 0

Bytča - 0
Čadca - 0
Dolný Kubín - 0
Kysucké Nové Mesto - 0
Liptovský Mikuláš - 0
Martin - 1

Lubica - Vrútky
emmillazrodou@gmail.com

Námestovo - 0
Ružomberok - 0
Turčianske Teplice - 0
Tvrdošín - 0
Žilina - 0