Back to Top

5. Kroků – jak odejít v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. z korporátu ČR-SR a vrátit se Domů do Československa

 

1. Zařídit Cestovní pas jako doklad totožnosti, se kterým lze vyřizovat veškeré náležitosti.

2. Oznámit ztrátu OP a jiný nežádat. Oznámení o ztrátě OP odnesete buď bytostně nebo pošlete poštou-ze zákona je povinnost ztrátu korporátního průkazu oznámit=vlastnoručně psanou listinou: Oznámení o ztrátě průkazu na příslušné orgány Policie ČR-SR. Ministerstvo vnitra ČR-SR, obecní úřad-nejlépe na všechny tyto orgány.

3. Jít k „EuroHujerským“ a „HujerskoPrezidentským“ volbám a do urny ztratit OP s fotkou-část s číslem uchovat. Místo hujera vybírám Sebe-Sebeurčení.

4. Podat Výstup z korporace-Svabodná vůle a odeslat na ministerstvo vnitra – oznámení i výstup poslat v obálce s červeným pruhem-do vlastních rukou-obálku zakoupíte na poště.


Skutečnosti a vzory listin najdete na:
www.federalnishromazdeni.czechaslavakia.cz
 

5. Číslo, které jste si uchovali je vstupenkou do Federálního Shromáždění, které nebylo zrušeno-pouze bylo opuštěno. Obnovením jeho činnosti vznikne Československý úřad, který začne Konat ve prospěch Československa a každého Člověka Našeho NáRoda.

 

Federální Shromáždění – FS
Československa

 

Golem – který bourá všechny korporátní parazity na Našem území.
Federální Shromáždění nikdy nezaniklo jen nebylo obsazeno.
Federální Shromáždění je účinný a platný Československý úřad, který oživujeme.

 

 

Důkaz o okupaci Federálního Shromáždění
Tato debata a dokument po 1.11.1991 vznikl za okupace
Federálního Shromáždění režimem politických stran a hnutí

 

Federální Shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky je dvoukomorový federální parlament Československa. Federální shromáždění bylo zřízeno Ústavním zákonem č. 143/1968 Sb. o československé federaci. Od roku 1974 Federální Shromáždění sídlí v budově Federálního Shromáždění, přistavěné k bývalé Pražské burse pro zboží a cenné papíry z roku 1938 nedaleko hlavní budovy Národního muzea.

 

Struktura Federálního Shromáždění

 

Federální shromáždění tvoří dvě komory:

(SN FS) Sněmovna národů
rovný počet delegátů z obou republik (ČR i SR).
ČR: 75
SR: 75

 

 

(SL FS) Sněmovna lidu
počet delegátů z obou republik odpovídá poměrem počtu obyvatel.
ČR: 100
SR: 50

 

Každá ze sněmoven je usnášeníschopná při účasti alespoň nadpoloviční většiny svých delegátů.

 

Proč opět Federální Shromáždění Československa?

 

První VšeNáRodní setkání přeživších potomků NáRoda Československého ve Federálním Shromáždění.

Protože chceme pryč od korporátního centralizovaného uspořádání.
Jsou jednoduchá řešení třeba jako Svabodná vůle, která nám byla překažena a kterou se vše mohlo změnit.
Jelikož lidstvo není zatím schopno se rozhodnout a vyřešit tuto situaci s vědomím a uvědoměním – proto řešení přes Federální Shromáždění.
Federální Shromáždění jako Československý úřad stále trvá – pouze není obsazen.
Federální Shromáždění má sílu s naší Svabodnou vůli zrušit toto korporátní uspořádání demokratické oligarchistické korporatokracie.
Federální Shromáždění jako Svabodná vůle NáRoda Československého.
Máme šanci to změnit. Myslíte, že to někdo udělá za nás?
Neudělá.
My všichni jsme Tvořitelé – My všichni tvoříme – jsme to my-Az jesm-žijící tvořící budující na Zemi= AzJesm

První Všenárodní setkání přeživších potomků NáRoda Československého ve Federálním Shromáždění

Každý z nás to dokáže – každý z nás má tu Sílu!

 

Ptáte se jak?

Mojmír  –   obnovení  FS  Československa

 

Projevení svabodné vůle náRoda, že již nichce být otrokem režimu politických stran a hnutí – tudíž jsme svabodní čelověci. Chceme tedy změnit našeho správce ze zkorumpovaných politiků a jejich politických stran ovládaného cizími mocnostmi – na Konné muže a Konné ženy, které vzejdou z nás Svabodných čelavěků – niobčanů..
A protože tu stále ještě máme nikým nizrušené a tedy platné zákonodárné Federální Shromáždění, je možné v něm projevit svabodnou vůli NáRoda ve sněmovně náRodů, zrušit korporátní uspořádání a nahradit jej správou Konných mužů a Konných žen.

 

Československo do třetice jako Dieržava Czechaslavakia bez jejich zásahů a jako jedna ze zakládajících Dieržav
Svazu Slavjanských Svabodných Rodou.
 

Proč dieržava a dieržaví?

Dieržava=správa a dieržaví=samospráva je jiná forma správy Našeho území. Správa bez režimu politických stran a hnutí jak tomu je dodnes. Dieržava jako v dobách předpokřešťanštěním kdy Rodové společnosti žili zde před parazitickou vládou.
Máme pevný bod a to je 1 listopad 1991.
Od tohoto datumu se můžeme odrazit a začít s ozdravením naší společnosti ve všech odvětvích našich životů. Dieržava od slova držet=držení našeho území pro naše potomky a tvorba krásného člověčenství=území po Našich Předcích. V uviedomění našich Slavjanských Předků. Náš život Měl Má a Bude úplně jiný než doposud. Myšlení které nám vštěpovali nás oslepilo a Rodová paměť vešla do zapomnění – a právě o tom je tato doba. Žít v Ljubosti a Svabodě Vsjo Miera na celé Zemi. Změnit myšlení – vrátit nám obrazutvornost a schopnosti, které máme v sobě. Obraz našeho území je na nás. Pravidla žití máme v sobě. Stačí je nastavit společně – pravidla Konů zde jsou. Pomáhejme si navzájem – a my vám dáváme vědomý pohyb Mimo Ně – mimo prohnilou politickou komunitu a jinou tvorbu společnosti=člověčenství a jiný život než doposud.

 

 

Ať tato slova vám dají – Jas – Ljubost – Odvahu – Pevný Ustoj do vašich životů

Sláva Rodům a Předkům Našim!

za Svabodu Žitia Vsjo Miera

 

 

Cesta Mimo ně je pro všechny přeživší potomky Národa Československého

 

Jejich zá-Kony

Československo už od prvopočátku jako židozednářský projekt a vše završili svojí symbolikou.
To NI Naše a proto Jdeme Mimo ně
 

Poznámka:
Jaký je rozdíl mezi Kony a zá-Kony?
My lidé již po celé generace žijeme mimo Kony. Co to znamená?

 

Život v souladu s Kony Život za-Kony
 

 

Kony nijsou žádné přísné předpisy. Jsou to pravidla, podle kterých žijeme v celém Vesmíru. Životní cesty jsou příliš různorodé na to, aby se lidé museli držet pouze předpisů. Všichni se snažíme o totéž Světlo a všichni se k němu jednou dostaneme. Silnice mohou být různé. Kony nám v naší snaze slouží jako nápovědy, které bychom měli v našem lidském životě používat, chceme-li Světlo dosáhnout. A tak, plníce tyto nápovědy – pokyny, se může naše cesta výrazně usnadnit, zpříjemnit a urychlit.

 

převzato z:   https://slovanskenoviny.cz

Pokud někdo překročí Kon, to znamená, překročí mravní a duchovní pravidla soužití, vychází z pomyslného kruhu ven. Dnes již téměř celá společnost vyšla Za hranice Konu. Vlády si vytvořili vlastní ZáKony. Takové, aby ti, co je tvoří, mohli parazitovat na nivědomých lidech. A učí ty lidi žít mimo Kony. Posunuly mravní normy a duchovnost do takové míry, aby lidé nicítili Svědomí a niřídili se jím. Svět byl zkažen. Každý, kdo žije více než 50 let to ví. Ale mladí lidé nivědí, jaké mravy byly v minulosti a proto tento svět berou jako normu. A takto se postupně generace za generací dostává víc a víc mimo Kon.